דף הבית >> נושאים לתחקיר >> אונר"א >> "ספרי הלימוד שבשימוש בתיה"ס של אונר"א בשטחים הפלסטיניים" תשובה להודעתו של דובר אונר"א כריסטופר גאנס
 

"ספרי הלימוד שבשימוש בתיה"ס של אונר"א בשטחים הפלסטיניים"

תשובה להודעתו של דובר אונר"א כריסטופר גאנס

מאת

ד"ר ארנון גרוס

7 אוקטובר 2017

 

הודעה שפורסמה ביום 6 אוקטובר 2017 ע"י דובר אונר"א(1), מר כריסטופר גאנס (Christopher Gunness), מתייחסת לדו"ח שפורסם לאחרונה על ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית שבשימוש בבתיה"ס של אונר"א. הדו"ח האמור(2), שנכתב על-ידי וע"י ד"ר רוני שקד ממכון המחקר ע"ש הארי ס. טרומן לקידום השלום שליד האוניברסיטה העברית בירושלים ופורסם בספטמבר 2017, מתואר ע"י דובר אונר"א כ"בלתי מדוייק ומטעה" כי, לדבריו, 178 מתוך 201 הספרים שנבדקו במסגרתו "אינם בשימוש בבתיה"ס של אונר"א". שאר 23 הספרים, אומר מר גאנס בהודעתו, "נמצאים בשימוש בבתיה"ס שלנו ובדקנו אותם ביסודיות". ההודעה ממשיכה ואומרת כי "במספר המועט של המקרים שבהם נמצאו נושאים המעוררים דאגה יצרנו חומר משלים מועשר לשימוש בכיתות הלימוד שלנו", כנראה במטרה להקטין את הדאגה הזאת.

 

מאחר שהמחקר שלנו כלל את הרוב המכריע של ספרי הלימוד שהוצאו לאור ע"י הרשות הפלסטינית (רש"פ) לשימוש בכל בתיה"ס בגדה המערבית ורצועת עזה, וכן באותם בתי"ס במזרח ירושלים שפועלים עפ"י תכנית הלימודים של הרש"פ, ולאור העובדה שאונר"א משתמשת בספרי הלימוד של הרש"פ בבתיה"ס שלה שם, נשמע לנו קצת מוזר ש-178 מהם נפסלו כלאחר יד בהודעה. מר גאנס הסביר, לכן, שהספרים אשר פורסמו לפני 2016 סולקו בהדרגה, מאחר שהרש"פ החלה בהכנסת תכנית לימודים חדשה באותה שנה. עוד אמר כי הספרים שהודפסו ב-2016 (תכנית הלימודים המלאה לכיתות א'-ד') היו "ניסיוניים" ולכן אינם נלמדים עוד בבתיה"ס של אונר"א. זה משאיר אותנו עם 30 ספרים בלבד שיצאו לאור ב-2017 עד כה (ספרים נוספים צפויים לצאת לאור בדצמבר). האם דובר אונר"א רוצה שנאמין כי 276 בתיה"ס של הארגון שלו בעזה ו-96 בתיה"ס של הארגון בגדה המערבית משתמשים ב-30 ספרים בלבד לעשר כיתות לימוד?

 

יתירה מזו, ככל שהגיונו של בן אנוש משיג, ספרי לימוד ישנים אינם נזרקים כל עוד החדשים יותר אינם בנמצא. מאחר שתכנית הלימודים החדשה של הרש"פ עדיין לא הושלמה, סביר יהיה להניח שהספרים הישנים עדיין נלמדים בבתיה"ס של אונר"א. זוהי הסיבה לכך שכללנו בדו"ח שלנו את ספרי שתי תכניות הלימודים. נוסף על כך, לא צמצמנו את הדיון בדו"ח למצב הקיים היום אלא סקרנו תקופה המשתרעת על-פני 3-4 שנים, שבה אונר"א אימצה בעבודתה החינוכית את האינדוקטרינציה המנוגדת לשלום של הרש"פ. 

 

מר גאנס טוען שספרי תכנית הלימודים של הרש"פ "נמצאו נקיים מהסתה לטרור". אכן, הספרים שבשימוש אונר"א אינם קוראים להרג יהודים. הם רק אומרים שדלאל אל-מוגרבי, שהנהיגה את התקפת הטרור על אוטובוס אזרחי ישראלי ב-1978 שבה נהרגו יותר מ-30 גברים, נשים וילדים, היתה גיבורה ומרטירית, והם "רק" מתארים התקפת טרור בבקבוקי תבערה על אוטובוס ישראלי בגדה המערבית כ"מסיבת צלי". אלו הן שתי דוגמאות הלקוחות מספרים שהודפסו ב-2017 לכיתות ה' וט' שלפי הודעתו של דובר אונר"א נלמדים בבתיה"ס של ארגונו.

 

הספרים שבשימוש אונר"א בבתיה"ס שלה גם אינם קוראים להשמדת ישראל. הם רק מוחקים את שמה של ישראל מעל-גבי המפה ושמים במקומו את השם "פלסטין". ספרי הלימוד החדשים של 2017 אפילו הפסיקו להשתמש בשם "ישראל" בקטעי הדמוניזציה המרובים שבהם והחליפוהו בביטוי "הכיבוש הציוני". האם ישראל איננה מדינה חברה באו"ם? האם אונר"א אינה מחוייבת להתייחס אליה כאל כזו? מדוע, אם כן, היא משתמשת בספרי לימוד שבהם ישראל איננה על המפה?

 

מר גאנס אף מדגיש בהודעתו שמסגרת תכנית הלימודים של אונר"א "מכוונת להבטיח שתכנית הלימודים שלנו תתאים לערכי האו"ם." האם פתרון של שלום לסכסוך אינו עולה בקנה אחד עם ערכי האו"ם? מדוע, אם כן, מרשה אונר"א לאינדוקטרינצית הג'יהאד והמרטיריות של הרש"פ להיכנס לבתיה"ס שלה? מדוע אינה עומדת על כך שספרי הלימוד של הרש"פ שבהם היא משתמשת יכילו ביטויים ברורים של שלום ודו-קיום עם ישראל? או אולי בית השיר האומר "אני אסלק את הגזלן [ישראל] ואשמיד את שרידי הזרים" (שפתנו היפה, כתה ג', חלק ב' (2016) עמ' 64) תואם את ערכי האו"ם?

 

דובר אונר"א צודק באומרו כי הדו"ח שלנו כולל בתוכו את ספרי הלימוד של כיתות י"א וי"ב שאינן קיימות בבתיה"ס של אונר"א. הדו"ח באמת מכסה את כל תכנית הלימודים של הרש"פ ולא רק את זו של אונר"א. אבל מסקנותינו בנוגע לאונר"א מבוססות על ספרי כיתות א'-ט'. לא היינו בטוחים לגבי כתה י' ולכן נזהרנו שלא לכלול את ספריה בפיסקאות של פרק הסיכום בדו"ח שלנו המתייחסות לאונר"א. כעת, לאחר שמר גאנס אישר בהודעתו כי כתה י' אכן נכללת בבתיה"ס של אונר"א, ברצוננו להוסיף נקודה מעניינת מספר לימוד חדש של אותה כתה.

 

הספר, השפה הערבית, כתה י', חלק א' (2017), מביא סיפור על ביקורו של פליט פלסטיני מחו"ל בעיר חיפה. זה כשלעצמו איננו דבר חדש, מכיוון שרעיון "זכות השיבה" נלמד בבתיה"ס של אונר"א עשרות בשנים. השינוי ברעיון זה בספר החדש הוא שהפליטים אמורים לשוב לפלסטין משוחררת, לאחר חיסולה של מדינת ישראל. המשפט המסיים את הסיפור, בעמ' 57 בספר, חושף זאת בבהירות רבה: "האין הוא משוגע, זה אשר מגורש ממולדתו ואח"כ מוכן לשוב אליה כאורח אצל השודדים שתפסו אותה?"

 

אפילו "החומר המשלים המועשר", המוזכר ע"י דובר אונר"א בהודעתו, לא יהיה מסוגל לשנות את התמונה הקודרת המוצגת ע"י ספרי הלימוד של הרש"פ שבשימוש בבתיה"ס של אונר"א. מדובר בסידרה של ספרי לימוד המלמדים ערכים חברתיים, התנהגותיים וסביבתיים תחת הכותרת "תכנית לימודים על זכויות האדם" שהוכנסו ע"י אונר"א לבתיה"ס שלה לצד ספרי הרש"פ. אלו הם ספרים נהדרים, אבל הם אינם נוגעים כמעט בסכסוך עצמו. הדיון במושגי השלום, הסובלנות, קבלת ה"אחר" וכד', מוגבל אך ורק למקרים שבתוך החברה הפלסטינית עצמה, באופן שתרומתם לרעיון השלום והדו-קיום עם ישראל היא אפסית.

 

הדו"ח שלנו מראה בבהירות שעל אונר"א לשנות את דרכיה. במקום להמשיך את מאמציה הכושלים לערער מסקנות מוצקות המבוססות על חומר ראיות מוצק עליה לבחון ביתר רצינות את החומר שהיא לימדה במשך קרוב לשבעים שנה מעל שני מיליון ילדים ובני נוער פלסטינים באזורי פעילותה השונים. הכפפתם לרעיונות של ג'יהאד, מרטיריות, ניצחון ושיבה הינה מסוכנת לשני העמים ואינה עולה בקנה אחד עם עקרונות האו"ם. עתידם של בני הדור הצעיר הפלסטיני שנמצאים בחזקתה חייב להיות שיקול מרכזי של אונר"א. אחרת, היא תבגוד בשליחותה.

 

(1) https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/textbooks-used-unrwa-schools-occupied-palestinian-territory

 

 

(2) http://israelbehindthenews.com/ספרי-הלימוד-של-הרשות-הפלסטינית-רשפ-הה-3/16426/

 

 


 
 

Israel Resource News Agency  /  CENTER FOR NEAR EAST POLICY RESEARCH Ltd
POB 71098, Beit Agron International Press Center, 37 Hillel Street, Jerusalem 94581 Israel
Tel. (+972-2) 623 6368 or cell phone (+972-54) 722-2661
IsraelNewsInvestigations@gmail.com

© All rights reserved

בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com